Nieuw lidmaatschapsmodel

Voor een sterke coöperatie

Waarom een nieuw lidmaatschapsmodel?

Komend jaar werken we samen met lid-aanvoerders en aanvoerders aan een nieuw lidmaatschapsmodel. Waarom? Daarvoor zijn drie redenen:

 • omdat de markt verandert
 • om onze coöperatie sterk te houden
 • omdat de nieuwe strategie nieuwe mogelijkheden biedt.

Het nieuwe lidmaatschapsmodel moet passen bij verschillende soorten kwekers, met oog voor specifieke behoeften en belangen, en met ruimte voor nieuwe diensten van Royal FloraHolland.

Tijdens de coronacrisis is het project tijdelijk stilgezet. En ook al is de crisis zeker nog niet voorbij, de tijd is nu wel aangebroken om weer naar de toekomst te kijken. Daarom komt het regieteam van kwekers samen met het Team Lidmaatschap van Royal FloraHolland weer uit de startblokken.


Samen werken zij aan de ontwikkeling van een nieuw lidmaatschapsmodel en aan een stappenplan voor de komende jaren. De belangrijkste vraag waar het team antwoord op geeft:

 • Naar welke (meer conceptuele) wijzigingen werken we toe richting 2025?
 • Wat zijn de stappen daartussenin?
 • En wat is al in 2021 concreet mogelijk?

Het jaarlijkse tarievenproces voor 2021 pakken we parallel op. Dat doen we buiten dit project om. Wanneer er concrete wijzigingen voor 2021 plaatsvinden in de tarifering of tariefstructuur, dan nemen we de details daarvan wel mee in dit project.


lidmaatschap kwekers

Wat hebben we al gedaan?

 • Regieteam gestart met 12 kwekers. 
 • Probleemanalyse en eerste ontwerprichtingen verkend.
 • Belangrijkste uitdagingen wat betreft lidmaatschap bij het Regieteam en door middel van interviews met kwekers en kopers opgehaald.
 • Trends in de markt en diensten onderzocht, om zo tot een aantal uitgangspunten voor het lidmaatschap te komen.
 • Verschillende kwekerstypen met eigen behoeften in kaart gebracht.

Wat gaan we nog doen?

 • Verschillende kwekerstypen met eigen behoeften door kwekers laten valideren.
 • De inbreng vanuit de Ledenraad en de themasessies gebruiken om de eerste opzet van het nieuwe lidmaatschapsmodel te ontwikkelen.
 • Eventueel aanvullende themasessies organiseren en/of een (tussentijdse) informele Ledenraadsvergadering plannen om het conceptvoorstel te toetsen.

Wilt u meer weten?

Bekijk hieronder de video waarin Gijs van Geffen (Blue Bird Flowerfarms), Walter Straathof (Gebr. Straathof/Nature Miracles) en Hans Willemsen (Aardse Orchids) vertellen hoe zij naar het lidmaatschap van Royal FloraHolland kijken en wat zij graag zouden veranderen.


Lees deze artikelen:


Regieteam Lidmaatschap

Het regieteam Lidmaatschap bestaande uit 12 kwekers (aanvoerders en lid-aanvoerders) haalt in speciale sessies uw input op. Hierdoor krijgt u de kans om mee te denken en mee te praten over het lidmaatschap van morgen. Dat kan op twee momenten in 2020: tijdens de speciale themasessies en de ledensessies in november.


Regieteam Lidmaatschap:

 • Gijs van Geffen
 • Goos Hofland
 • Bas Karsten
 • Chris Kester
 • Rob Koning
 • David van Tuyl
 • Walter Straathof
 • André van der Valk
 • Hans Willemsen
 • Toon van Kessel
 • Job van Egmond
 • Girish Appanna (Internationaal)